Announcements   |  
  • Dates : September 19-22, 2019
  • City : ISTANBUL
  • Location : Medipol University

Registration Form

Personal Details
* Name
* Surname
* Passport No
  Title
* E-Mail
* GSM Phone Number
* Institute
* Address
* City
Registration Details
  Registration Type
   
  Total Amount
Payment Details
  Payment Method
  Account Name
  SWIFT
  Branch Code
  Account No
  Iban No

Ödeme dekontunuzu K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetlerine faks (0312 446 41 24) veya e-mail (voiceistanbul2019@k2-events.com) ile göndermenizi ve açıklama bölümüne ad/soyad kayıt ücreti yazmanızı rica ederiz. Banka dekontunuz bize ulaşmadan veya ödemeniz hesabımıza geçmeden önce kayıt ve/veya konaklama talepleriniz konfirme edilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

  Complete Record